Address

Dr. Gaurav Jaiswal (BDS, MIDA)

Krati Dental Care
134, Kailash Puri,
Behind Khandaka Hospital Tonk Road Jaipur (Raj.) +91 9887428745

mail: drgauravj28@gmail.com

Location Map

Distance Guide

  • Jaipur Airport - 4.5 Kms.
  • Jaipur Railway Station - 9.5 Kms.
  • Gandhi Nagar Railway Station - 3.0 Kms.
  • Durgapupra Railway Station - 1.5 Kms.
  • Sindhi Camp Bus Stand - 9.5 Kms.
  • Narainsing Circle Bus Stand - 5.0 Kms.
  • Durgapura Bus Stand - 1.0 Kms.